Velkommen til Stillhet AS

Stillhet AS leverer patenterte og anerkjente isoleringsprodukter mot støy

Her vil du se våre produkter som kan hjelpe deg på veien til en litt mer roligere hverdag. Vi leverer...

Stillhet.as logo

Still oss spørmål på vår nye Facebook - side

Facebook logo

Velg støyproblem

Støy i bolig

Støy i bolig

Den støytype som oftest plager oss mest er støy i boligen.

Les mer

Gjenklang og støy i rom

Gjenklang og støy i rom

(Reverberens, Ekko) er et fenomen som har med tid å gjøre.

Les mer

Musikkrom

Musikkrom

Et musikkstudio eller rom til trening og spilling, kino m.m.

Les mer

Støydemping av skip og båter

Støydemping av skip og båter

Støyreduksjon til skip, båter og maritime anlegg.

Les mer

Arbeidsstøy

Arbeidsstøy

Støyplager i maskinhaller, verksteder og motorrom. Støy fra enkeltstående maskiner og rør.

Les mer

Skytebane støy

Skytebane støy

Skytebaner gir mye støy som bør skjermes - både for deltakere og naboer.

Les mer

Utendørs støy (vei, jernbane, maskiner)

Utendørs støy (vei, jernbane, maskiner)

Det er alltid vanskelig å skjerme og redusere støyplager ute.

Les mer

Støy i barnehage

Støy i barnehage

Mange barnehager er plaget av gjenklangsstøy.

Les mer

  • Lydac
  • Acoustiblok
  • Texsa