Støy i bolig

Den støytype som oftest plager oss mest er støy i boligen.

Støy i bolig

Den kan komme utenfra, fra trafikk og maskiner, eller fra naboer. Den kan komme fra etasje under eller over – eller gjennom vegger. Ofte er det behov i forbindelse med oppussing av eldre boliger, endret bruksform, som f.eks. utleiedeler, eller i leiegårder hvor det kommer nye bråkete naboer som ødelegger den nødvendige stillheten. Man kan ønske å endre bruksform i et rom for musikkøvelse, hjemmekino e.l.

Vi har en rekke produkter som kan hjelpe med reduksjon av gjennomgående støy i tak, vegger og gulv samt trinnlydsstøy som er spesielt lavfrekventert lyd.

De tar ikke mye plass!

Mest vanlig er Acoustiblok 3 mm og Tecsound 50, 2,8 m Da Acoustiblok 3 mm og Tecsound 2,6 mm omgjør støyenergi til friksjonseneergi i molekylmassen samt en liten vibrasjonsenergi i overflaten må det være med minimum et lag ullpapp mot duken, hvis de ikke lener seg på noe annet mykt.

Men du må huske på dette: Ikke 2 hus er helt like m.h.t. konstruksjon, byggematerialer og støyledning.

Acoustiblok

Acoustiblok

Acoustiblok er et støydempingsprodukt utviklet av NASA. Acoustiblok kan brukes til å lage tette flater – på gulv,tak, vegg - til kledning rundt maskiner eller som skjerm for annen luft- eller strukturbåren støy.

Les mer

Texsa

Texsa

TECSOUND serien av avanserte absorbenter til bruk i vegger, tak og gulv vil gi en betraktelig reduksjon av den støyen som ville ha gått igjennom flaten du dekker.

Les mer

Plan

Første ledd i planen din bør være p sette deg godt inn i: Hvor kommer støyen fra, direkte og indirekte? Hva slags støy, og hvem er sjenert av dette. Hvordan er huset ditt bygget, hvilke materialer er det? Spesielle hensyn og behov? Det er flere måter å løse oppgaven på. Vurder dette litt og lag deg en plan. Husk at så lenge støyduken er inne i “lagkaken” i tak/vegg/gulv, er det forsåvidt likegyldig hvor.

Når du har en skisse til løsning ta gjerne kontakt med oss videre.

HUSK: Vi kan dokumentere verdier for hva produktene gjør, men kan aldri garantere den endelige opplevelsen, da dette avhenger av en lang rekke faktorer utenfor vår kontroll. Erfaringsmessig vil alt hjelpe, men støyens art, fordeling i frekvenser, kvalitet og type av andre byggematerialer, type omgivelser og montasjen av produktene vil innvirke i forskjellig grad.