Støy i biler

Mange biler har et irriterende høyt støynivå. Stillhet her er viktig for lang kjøring og tegn på at bilprodusenten har tatt hensyn til dette.

støyIsolering av bilMerkverdig nok var bilene stillere før, da man vektla dette mye mer. Årsaken er behovet for mer sportslig kjøring, stivere fjærer, fetere dekk, tynnere vegger og gulv og sparing av plass. Bruk av diesel gir mer motorstøy i ujevn kjøring, men på motorvei er den litt lavere pga lavere turtall på motoren.

I ”gamle dager” la man stor vekt på komfort ved stille kjøring. Tenk på 30-åren hvor man i Rolls-Royce hevdet at høyeste støy var tikking av klokken. Eiere av Mercedes husker og f.eks C-180 som i 90-årene var langt mer stillegående enn dagens modeller.

Generelt finner vi støyproblem gamle og nye biler. Støyen deler seg 3 kategorier:støyIsolering av bil

  • Motorstøy
  • Vindstøy
  • Hjulstøy / veistøy

På forskjellig vis kan man redusere dette ved bruk av 3 mm Acoustiblok.

Noen hører på musikk fra dørhøytalere som skjemmes av veistøy utenfra. Man kan kle dørene innvendig men spare ut åpninger til høytalerene og bruke Acousticaulk støyfugemasse rundt.

støyIsolering av bilLim på vegger/deksler med enten 3M 5200 eller Sikaflex 291 i. (Andre lim kan løsne etter kort tid).

Andre skjenneres av veistøy direkte gjennom bilens gulv. Her kan du ta bort matter oa. og lime opp gjerne dobbelt med Acoustblok på gulvet. Ved legging over enkelte profiler kan man mykne opp Acoustiblok med varm-luftpistol. (Ikke bruk denne i damp fra lim!)

Over dette legger du en tynn matte før du legger tepper eller vinylmatter på plass. Du vil nå ha redusert betraktelig direkte støy og en god del vibrasjon. Du kan også kle andre deler av bilen med vett og forstand for å bedre direkte og luftbåren støy.støyIsolering av bil

Acoustiblok er vanntett, soppfri og tåler UV og vil vare evig bortsett fra mekanisk slitasje. Husk også at i motorrom egner den seg dårlig hvis arbeidstmperaturen overstiger 120 gr. C.

Husk at mange ganger er bilen - eller deler av den utformet slik at det er vanskelig å komme til. Andre stedre kan mang overse nyttige steder å støyisolere - som f.eks inne i hjulbrønn til reservehjul.

Å støyisolere er en vanskelig og litt uforutsigbar jobb. Du kan - hvis er heldig - klare å redusere støyen såpass at du merker bedring, men den stillheten du ønsker er vanskelig å nå.

Mye avhenger av dekkene tykkelse og mønster. Snakk med leverandøren om muligheter her. Særlig el-biler er plaget av dette som høyeste støykilde. Når motorduren er borte hører de hjulsus og vindsus desto bedre.