Skytebane støy

Skytebaner gir mye støy som bør skjermes - både for deltakere og naboer.

Pistol og blink

Enten man er innendørs, eller på standplass utendørs kan det bli betydelige støyverdier. Videre kan naboer finne det uutholdelig og klage. Ligger en utendørsbane utenfor tettbygd område, vokser også stedet og husbygging nærmer seg.

Våre 2 fabrikker Acoustiblok og Pyrotec har produkter til skjerming utendørs og innendørs, samt støyreduksjon av standplass.