Støydemping av skip og båter

Støyreduksjon til skip, båter og maritime anlegg.

Det er ofte flere problemstillinger man bør se på for å få et godt resultat. Støybilde kan være forskjellig og ofte er det mye innslag av vibrasjon. Det er også forskjellig ambisjonsnivå, som arbeidsforhold på vakt, når av vakt og sovekvarter for mannskap. Andre tilfeller er de hvor passasjerer skal få en mer behagelig tur i salongene. De enkleste tilfeller består i å redusere larm fra maskinen.

Støydemping gjøres alltid best nærmest mulig støykilden. I middels til små motorrom kan man kle mest mulig med ACOUSTIBLOK 3 mm duk som må limes opp på skott og tak, eller festes på annen fornuftig måte. Dette kan være et problem hvis det er mye rør, ledninger, fester av forskjellig art og apparater som står iveien. Da er det ofte eneste løsning å legge Acoustiblok på dørk over maskinrom og kle med teppe, eller et slitebelegg av noen art. Hvis mulig kan det også være noe å hente hvis innfestet fra motor til skrog er beskyttet av en vibrasjonsabsorbent som Sylomer.

Er det er større motorrom som er arbeidsplass for motormann o.a. kan man også se om det er skjold eller andre flater på maskinen kan tillate påliming av Acoustiblok for å redusere støyen i rommet. Her kan man også vurdere andre former for direkte absorbens på skottveggene. Se også Acoustiblok Marine.

Ellers er standard Acoustiblok myntet for boliger, men det tekniske og endel av montasjen kan overføres til skip. Acoustiblok er laget av NASA i Florida og reduserer ca 80% (28-30 dB) av den støy som ellers ville ha gått igjennom flaten du dekker. Dette er selvsagt ikke ensbetydende med opplevelsen etterpå, da mye støy transporteres andre veier.

Så til en serie produkt fra PYROTEC. PYROTEK i U.S.A har en fabrikk i Europa som har en lang rekke spesialprodukter for støyreduksjon i skip.

  • Dempere og absorbenter av vibrasjon til bruk ved innfester av motor, på skrog og skott
  • Støybarrierer som sperrer gjennomgående støy, til bruk i maskinrom, på skott, dekk, tak o.a.
  • Absorbenter som fanger opp og reduserer støyen
  • Super-termiske kledninger og brannsikring