Musikkrom

Et musikkstudio eller rom til trening og spilling, kino m.m.

Støy i musikkromHvis du planlegger et musikkrom - for enten å øve, eller spille høy musikk, ha hjemmekino eller annet, er det første du må gjøre å sikre deg mot sjenanse av lyden.

Valg av rom er viktig, hvor man minst plager andre og hvor er det enklest å isolere. Du kan gjøre mye for å redusere lyden, men helt støyfritt er det vanskelig å få det. Da må du bygge et hermetisk lukket rom i rommet, noe som er dyrt og upraktisk. Mye kan gjøres for å skaffe deg er bra rom uten for mye støy for naboer. Det er også et valg hvor mye du vil legge i dette med ambisjonsnivå og penger.

Musikkrom: Lydisolering og Lydabsorpsjon: Hva er forskjellen?

De fleste musikkrommet lydisolering prosjekter trenger både lydisolering og lydabsorberende materiale. For å forstå hvilke lydisolerings- produkter du trenger, må du først tenke på hvordan lyd fungerer.

Lyd-absorberende materialer er brukt til interiøret i rommet. De suger opp lydbølger, og hindre dem fra å sprette tilbake av veggene. Echo og etterklang er minimert. Selv om disse produktene gjør en utmerket jobb med å forbedre lydkvaliteten, de er ikke laget for å blokkere lyd. (Se lengre ned.)

Lydisolering

Lydisolerings - produkter blokkerer lyden. De er designet for å stoppe lyden fra å flytte fra en plass til en annen. Lyden holdes inne i musikkrommet og reduserer transport til andre deler av huset. I tillegg til å redusere lyd som lekker ut, vil lydisolerings- produkter også stoppe uønsket lyd inn til rommet

Ofte tror musikere at musikkrommets lydisolering betyr å skape en helt lydisolert området. For å oppnå dette i en privatbolig er det praktisk umulig og ekstremt dyrt. Et begrep som bedre passer musikkrom er reduksjon av støygjennomgang.

Lydisolasjon krever en lyd barriere mellom øvingsrom og tilstøtende rom. En måte å isolere et område er å installere tunge lydisolerings produkter som Acoustiblok eller Tecsound. Deres tunge masse blokker mesteparten av lyden, tiltross for at de bare er 2,6-3 mm tykke.

En annen måte å isolere et område på er å skape luftrom mellom veggene, og redusere antall kontaktpunkter mellom bygningsmaterialer.

Når konstruksjons-elementer ikke er i fysisk berøring, kan lydbølgene ikke overføres fra den ene til den andre.

Se f.eks på dette gulvet.

Det er et ”flytende gulv” med minimale kontaktflater og med Acoustiblok som en barriere-membran. De samme prinsipper kan man bruke i vegg, hvor man kan la det være et luftrom ellom panelene med minimal kontakt. Videre i tak- bruk lydbøyler og senk ned taket med et dobbelt belegg, bruk tung Rockwool og Acoustiblok.

Acoustiblok 3 mm duk reduserer støygjennomgang med 28/30 dB
Acoustiblok 3 mm duk reduserer støygjennomgang med 28/30 dB

Lydabsorbsjon

Her reduserer vi støyen i selve rommet (noe som også hjelper på nivået som går ut). Dette gjøres med materialer som er tette fibrøse matter eller plater med spesielle akustiske egenskaper, eller matter av akustisk skum. Dette vil ikke bare redusere - men også harmonisere lyden i rommet til et bedre og mykere støyklima og fremheve musikken på en mer behagelig måte, da man slipper gjenklang og ekko. Et det mye lavfrekvent musikkstøy, vil man merke at særlig i hjørnene vil det bygge seg opp i nivå- og mange bruker da såkalte Bass-traps for å fange opp dette.

Når du skal planlegge rommet husk på følgende:

1. Finn ut hva vegger, gulv og tak er laget av.

2. Lag en plan om hvor meget av barriere-materialer og tiltak som skal brukes for å hindre gjennomgående støy som sjenerer.

3. Lag en plan for å redusere og harmonisere støyen i rommet.

4. Vinduer - er de bra nok? Ellers kjøp støydempende vinduer hos vindusfabrikant.

5. Døren- er den tett nok? Er den lett og med store sprekker- vurder en spesialdør hos dørfabrikant.

6. Ventilasjon må man ha og en åpning blir det. Vurder å lage en støyfelle utenpå ventilåpninger.

7. Sørg for at underlag og innfester av instrument og høytalerere får minimum kontakt med husets stamme- bruk Sylomer Vibrasjonsklosser.

Akustikk

DÆMPIT absorbensplate 60 x 120 cm festes med bøyler i taket/vegger

ECOHUSH PROFILE absorbensplate i div. mønstre/farger, til oppliming tak og vegg- 60 x 60 cm

BASSTRAPS for lavfrekvent absorbens i hjørner

Skal du bruke rommet til behagelig musikk-opplevelse, eller fremføring av tale, kombinasjoner o.a. så må du se på gjenklangstiden. En tone eller låt i rommet svinner hen ettersom lydenergien blir absorbert på forskjellig vis av overflaten i rommet. For å finne et mål på dette- og siden selve lydstyrken er forskjellig , og på hva vi vil måle, har vi en norm: Hvor lang tid tar det for at lyden blir redusert med 60 dB. Nå har vi et måleverktøy for å verdsette, planlegge og endre gjenklangen i rommet.

Vi har til og med en formel til å kunne kalkulere denne verdien- nemlig Sabines formel:

Tiden (i sekunder) = 0,161x volumet av rommet i kub.m

Summen av flatene i rommet multiplisert med absorbsjonskoeffisienten på hvert materiale.

Ser du på et rom med 2,5” gipsplate 20 kvm på en vegg og frekvensen du vil vurdere er 500 Hz, ser vi av tabellene at absorbensverdien er 0,05. Tallet 1 vil da inngå i summen av flatene. Slik kan du ta ut verdien av de vanligste belegg i rommet. Tabeller for absorbens finnes for de fleste bygge/overflate-materialer. I en barnehage er det normalt at man ønsker seg ikke lengre gjenklangstid enn 0,6 sekunder. Legger du inn målene x absorbensfaktoren, vil du fort se at ved vanlige frekvenser kan du ved uheldige kombinasjoner av betonggulv og gipsplater fort komme langt over 0,6 sekunder- fort opp i 2 og mer. Uheldig for oppholdsmiljøet.

Vi har heldigvis produkter som kan redusere etterklangen, som Dæmpit Comfort, Ecohush Profile, Lydac-P og Soberpoly- som vi kan gi deg tilbud på.

Men i musikkens verden må vi plassere oss på andre skalaer.

For et generelt bra auditorium for både tale og musikk, anser vi nivå mellom 1,5 til 2,5 sekunder som passende.

For rikere musikkopplevelse kan vi gå oppover skalaen- 3,5 til 5,5 gir lange gode toner. Men her høres ikke talen lengre så bra, og da må man nedover på skalaen. Kommer man ned til 0,3 sek hører man en tørr avstumpet låt.

Boston Symphony Hall har en gjenklangstid på 1,8 sekunder. Wien Musikvereinsaal, (som vi hører Nyttårskonsert fra) har 2,05 sek. På toppen av skalaen ligger Notre Dame med målt 8,5 for den største orgelpipen. Nesten umulig å høre tale. Ille er også den berømte Sagrada Familia i Barcelona.

Et ledende tysk firma (Beyerdynamic) innen elektronisk akustikk har utviklet spesialmikrofoner og høytalere som i det tatt muliggjør å bruke kirken til formålet. For et multipurpose auditorium bør nivået ligge på ca 2 sek for både tale og musikk. Et musikkrom med opptak bør ha en relativ kortere gjenklangstid for klarhetsbildet i opptak. Men i mindre rom får man heller aldri noen lang gjenklangstid av naturlige årsaker.

Hvis man ikke vil lage en plan selv, finnes det endel konsulentfirma innen fagfeltet som kan bistå med løsningsmodell. Du kan kontakte Norsk Akustisk Selskap eller du finner mye informasjon på NS 8178- en ny norsk standard som kan bestilles.