Lydmaskering

Lydmaskering i kontorlandskapI stillhetens verden har vi også et verktøy som heter LYDMASKERING. I en lang rekke situasjoner i hverdagen hvor man ønsker at private samtaler ikke høres av folk like ved er dette et nyttig verktøy. Det kan være på mottak på klinikken, hvor du må forklare ditt kanskje pinlige problem til mottakssøster når det sitter folk rundt og hører. Det kan være i åpne kontorlandskap hvor det ikke er så hyggelig at naboen hører hva du sier, eller blir distrahert av ikke å unngå å sitte og høre på deg. Det kan være på venterom hos advokat eller lege hvor isolasjonen ikke er tilstrekkelig mot venterom til at enkelte ord kan høres- også når døren åpnes.

Hva er lydmaskering?

Lydmaskering er en prosess der man tilfører en svak, nesten uhørbar bakgrunnslyd for å beskytte konfidensialitet og redusere distraksjoner ved å redusere tydeligheten i samtaler. På denne måten blir det akustiske miljøet mer komfortabelt.

Hvor blir lydmaskering brukt?
Lydmaskering i privat kontorLydmaskering brukes overalt der det foregår private samtaler som krever konfidensialitet, og i ethvert arbeidsområde som kan dra fordel av å redusere distraksjoner og forbedre produktiviteten. De mest typiske installasjonene er i åpne kontorlandskap, private og offentlige kontorer.

Det er ingen magi i dette. Hvilken som helst kontinuerlig lyd vil dekke over samtaler. Trikset er å bruke en lyd som er effektiv og som blender inn. En maskeringslyd bør være behagelig og lett ignorerbar. Den må ikke være irriterende. Etter årelang forskning har eksperter på området funnet ut hvilke karakteristika en fin og effektiv bakgrunnslyd har – og så har de utviklet denne bakgrunnslyden.

Bruk av lydmaskering på offentlige kontorer

Lydmaskering i offentlige kontorerLydmaskering er en kritisk komponent i akustisk design Resepsjoner, apoteker, legekontorer, venterom, banker og offentlige ganger i nærheten av private kontorer er alle gode kandidater for lydmaskering. Uten lydmaskering kan private samtaler høres av alle. For å høres bra ut må et lydmaskeringssystem ha dette som mål:

1. Ha en jevn lyd uten svingninger i volumet. Bakgrunnssuset må ikke høres annerledes ut når du snur hodet i forskjellige retninger.

2. Må gi minimale lydvariasjoner når du går gjennom lokalet.

3. Bør høres ut som lyden av luft som beveger seg i rommet. Jo mer lydmaskeringsanlegget høres ut som et friskluftanlegg, jo mindre vil det merkes.

4. Må ha de riktige frekvensene i lyd, med fin balanse mellom disse.

STILLHET AS samarbeider med selskapet AVC som kan lydberegne og prosjektere dine lokaler for en optimal løsning og etter installasjonen ettermåle lyden for hvert enkelt rom for godkjenning .