Boblebad/Jacuzzi

Boblebad/Jacuzzi Støyproblem - hva du bør tenke på.

Boblebad støyDette er en kilde til ofte mye og generende støy, som det ikke er så lett å kontrollere. Men det er en del tiltak som man kan se på som kan gi bedring. Hovedstøykilden er motorer/pumper/kompressorer. Disse sprer støy og vibrasjoner både direkte mot underlag, til selve bassenget, gjennom innfester på rør og annet, så vel som luftbåren støy som treffer underlag og vegger rundt.

Står det hele på et tredekke vil ofte dette bli satt i svingninger og kunne forsterke støyen. Viktigste punkter å se på er dette:

1. Er motorer skikkelig festet og strammet godt i innfester? Er rør, dyser og vann justert til korrekt trykk? Er pumpemotorer slitt i lagere? Dette er en jobb for installatører av utstyret.

2. Så til støydemping videre. Husk et viktig prinsipp i støydemping er at dess næmere rdu komme støykilden, dess bedre jobb gjør du. Når det gjelder motorer- dess nærmere dess bedre- men slik at nødvendig luft og varme får passere. Støyen du hører kommer på 2 måter: luftbåren støy og strukturbåren støy.

Under hele konstruksjonen bør det ligge en solid matte laget av oppkarvet gummi – ca 2 cm. Denne fanger opp en masse vibrasjon. Men støy kommer også – både fra motor og forplantet karstøy som luftstøy. Derfor: under gummimatten legg en 3 mm Acoustiblok støyduk, som reduserer 28/30 dB av ellers gjennomgående støy.

Se på motorhus: kan du kle vegger innvendig med 3 mm Acoustblok er det fint. Går ikke det se på muligheter for annen form for støyisolasjon for luftbåren støy. Se på alle innfester og kontakter, løsne disse og legg gummiforing imellom før du skrur igjen.

Ute: Støyvegger/skjermvegger så nærme som det er praktisk Fra anlegget. Kle vegger bak. Kan støystråler gå direkte fra anlegget til naboers vinduer eller vegger, prøve å bryte disse med vegger/skjermer du kler med Rockwool samt 3 mm Acoustiblok og kler med passende plate over.

Bruker du harde overflater som fliser, glass o.a. husk at masse støy reflekteres, det kan være en fordel i aktiv bruk, men ved feil bruk kan det bli galt. Se våre brosjyrer på Heron gummimatter, Acoustblok 3 mm samt innkledning av motorer og maskiner.

H E R O N UNDERLAGSMATTER FOR MASKINER, MOTORER SOM VIBRERER , TREDEMØLLER OG ANNET SOM DUNKER OG VIBRERER.

HERON MATTER er laget av oppmalte gummibiter som er smeltet sammen, noe som er den beste metoden for å skape masse, styrke og absorbens.

HVA GJØR HERON:
1. P.g.a. tyngden vil den absorbere svært mye støy
2. P.g.a. mykheten vil den absorbere betydelig med vibrasjon.
3. P.g.a. sin enorme styrke tåler den belastning fra betydelige vekter.
4. 20 mm Heron har en IIC (Impact insulation Class) på 50

HERON leveres i:
Plater på 104 x 244 x 2 cm. Vekt 41 kilo

Ruller på 1,05 x 10 m x 1 cm- hvor vi kan kappe i hele løpemeter.

AcoustiblokAcoustiblok støydemping av varmepumpeACOUSTIBLOK 3 mm støyduk er laget av NASA. I tillegg til bruk i vegger/tak/gulv brukes den til støydemping inne i kledninger rundt motorer, Den stopper betydelig med ellers gjennomgående støy. Videre skjermer den for inngang av støy fra luftbåren til strykturbåren støy. Under HERON vibrasjonmatte for boblebad bør det tilsvarende ligge et lag Acoustiblok. Videre kan man kle rør som støyer, samt vegger og skjermer nær ved boblebadet.

Acoustiblok leveres i ruller på 137 x 914 cm= 12,52 kvm. Vi kan kappe rullen i HELE løpemeter (1,37 kvm) mot et kapptillegg.