Tecsound

Tecsound® er en syntetisk støyhindrende membran som er visko-elastisk og kan formes. Tecsound innholder ikke asfalt, og har en meget høy massetetthet. Den gir en betydelig reduksjon av støy i forskjellige byggelement uten med veldig liten økning i tykkelsen. Tecsound kommer i 4 tykkelser – den mest vanlige hvor den mest vanlige er bare 2,5 mm.

Tecsound

 • Akustisk isolering i hele frekvensfeltet
 • Lett å håndtere og kappe
 • Gir høyisolering i sammenheng med gipsplater, hardboard, sponplater o.a.
 • Fleksibel og føyelig mot ujevne overflater.
 • Brannklasse: B, s2, d0. Med andre ord den bidrar ikke til brann eller flammer, den sprer ikke, den frypper ikke eller avgir smeltete partikler.
 • Motstandsdyktig mot varme og kulde.
 • Ekselente tester mot aldring.
 • Kan ikke råtne.
 • Kan brukes til alle materialer i bygg,: gips, tre, vinyl, metall, plastiske materialer.

Bruksområder

 • Luftbåren støy fra vegger med lettmasse eller som slipper igjennom mye støy.
 • Støy som går gjennom tak og gulv. F.eks reduksjon av trinnstøy og slagstøy gjennom forskjel ligegulvtyper, også flytende gulv.
 • Reduksjon av støy fra metall-tak, regn, hagl, trafikkstøy.
 • I industrisammenheng brukes Tecsound ti l å støyisolere arbeidsrom, lukkete bråkete arbeidssteder, rør, vegger mot kontor rom o.a
Produkt Vekt kg/kvm Tykkelse i mm Leveres i rull
Tecsound 50 5 2,5 6 x 1,22 m
Tecsound 70 7 3,5 5 x 1,22 m