Skjutbana buller

Skjutbana ger mycket ljud som bör skyddas - både för deltagare och grannar.

Pistol og blink

Oavsett om det är inomhus eller utomhus kan det finnas betydande ljudnivåer. Dessutom kan grannar finna det outhärdligt och klaga. Ligger utanför ett urbana område utanför det tätbefolkade området växer platsen också och huskonstruktion närmar sig. Våra to fabriker Acoustiblok och Pyrotec har produkter för avskärmning utomhus och inomhus, samt brusreducering av stigning.

Ljudisolering av skjutbana med Acoustiblock