Vad att veta om stegljud

Vad är stegljud och luftljud När en ljudkälla verkar direkt på ett bjälklag kallas det stegljud. Naturliga ljudkällor som verkar direkt på ett bjälklag är exempelvis steg från personer som går, föremål som tappas på golv eller möbler som flyttas.

Stegljudsisolering är byggnadens förmåga att reducera stegljud, skrapljud, slag och stötar från golv i angränsande utrymmen.

I de flesta länder, inklusive Sverige, ställs det krav på hur mycket ljud som får höras i ett intilliggande utrymme när man tex går, och utrymmena kan finnas i bostäder, skolor, vårdlokaler m.fl. I standarder finns också möjligheter att klassificera en byggnad i olika ljudklasser så att marknaden själv ska kunna styra byggandet av utrymmen med bättre stegljudsnivå för dem som så önskar. Stegljudsnivå kan numera vara ett konkurrensmedel för tex fastighetsägare.


Med stegljud förekommer inte så här. Initialt är de inte luftburna, repa, dunked och kastas direkt in i strukturen. Detta resulterar i en mycket lägre frekvensnivå och orsakar brusvibrationer att börja i strukturen och detta är mycket bättre led. Det är också mycket svårare att hantera. Man måste se noga på lagens sammansättning på den exponerade ytan. (golv/tak) Här måste vi presentera andra värden, nämligen förmågan att minska stegljudet - kallat IIC - Impact Insulation Class, i relation till strukturen. Detta är ett mått som används av akustiker, kan man läsa det genom ett förfarande i vilket fem små hammare slå på golvet, eller material som sådana i ett mönster genom frekvenserna, mäta brus på undersidan och uppbär en graf.
Om man använder de bästa möjliga material och har en något fjädrande mjuka trinnlydsduk undergolv huvudyta håller borta från kontaktpunkterna på väggen (använder mycket kisel) och där man kan lindra kontaktpunkten till exempel undergolv anläggningar på reglar (användar reglar skydd), undvik skruvad  fixering, så är mycket gjort. Man försöker uppnå det vi kallar "flytade golv".

Här visas att ett rent betonggolv på 15 cm enbart ger en IIC på 28. Du borde ha minst 50 som ett värde här totalt. Det visas hur man använder olika alternativ för att uppnå detta. För att jämföra värdena för de olika produkterna i detta sammanhang ser vi på följande:


DELTA IIC (Δ IIC)
Detta är en numerisk skärm som visar produktens andel/förmåga att minska ljudnivån. Du börjar med den aktuella stödytan i antingen betong eller trä och mäter IIC-värdet. Lägg sedan till ett lager av den aktuella produkten vi kommer att mäta över betongen och mäta nya resultat. Förbättringen - tack vare det nya materialet - mäts i DELTA IIC. Som du kan se från bilagans varierande grafer kan du uppnå olika nivåer med olika kombinationer.

Om du frågar om man jämför våra produkter med andra- så vi måste reagera att eftersom vi inte har eller få värden från norska leverantörer av produkter som ska användas i brusreducering, är det svårt att ge meningsfulla svar.

 

Då till vår produkt:
Vår Texfone har en Delta IIC på Δ 22 dB. Vår 3 mm Acoustiblok Blok 16, som ofta används för att dämpa husbuller, kan bidra till stegdämpning på Δ 12 dB. Vår 5 mm Heron GF-1 har ett värde av ΔIIC på Δ 21 dB.


Då kan du bygga upp en "lagkaka" av olika dämpare och beräkna en nivå du antar att du kommer att vara nöjd med.
Undvik tunna laminat, använd helst minst 15 mm parkettstång som topplock på golvet.
Mest föredraget borde du ha använt vägg-till-väggmattan som vi gjorde tidigare - då fick vi röra på roten ...

 

Trinnlydstøy

 

Senor

SENOR Fjæringssytem for maskiner og platformer