Støyisolering av skytebaner

Moderne skytebaner - innendørs så vel som utendørs - krever at man tar støydempingen på alvor, for å unngå skade på ansatte og skyttere og unngå klager fra naboer.

Støyisolering av skytebanerSkytebaner er konstruert med sikkerhet i tankene, solide vegger, tak og gulv som gir harde reflekterende støy som
ekko og gjenklang gode muligheter på en skytebane. Geværskudd går høyt opp i desibel-nivå og kan skade utøverene - derfor er det behov for hørselsvern. Også for ansatte på banen er det en påkjenning med jevn støy av skudd.

Støyisolering av skytebanerBanene er på forskjellig vis isolert fra naboer, det vær seg boliger eller næringsdrift. Men et vanlig problem er at på et eller annet tidspunkt finner naboene ut at det blir uutholdelig med skytestøy. Ikke bare nivået på det enkelte skudd, men mengden av disse skjenerer. Ofte organiserer de seg og klager og forsøker å drive skytebanen vekk fra området. Enten de lykkes med dette eller ikke, kan det bli ganske ubehagelig og dyrt med legale omkostninger og tid for å utarbeide
kompromisser.

Nå i de siste årene er støydempningmaterialer blitt mere sofistikerte og flere skytebaner benytter seg av støydempende vegger og gardin for å dramatisk å redusere støyen, både i området og for naboene.

Acoustiblok leverer materiale som bistår med dette. Videre har de støy-panel til innendørs bruk som ikke absorberer støv fra bly, som en del andre materialer gjør. Sound Panels kan fåes med et mikrofint stålfilter som hindrer blystøv å gå inn id et støydempende materialet. Dette gjør det lettere å samle opp og i mange land er dette i overensstemmende med lover om Miljø og Helse.

Ved å installere Acoustiblok støydempere oppnår man:

  • Å redusere støynivået på hvert skudd
  • Beskytte skyttere og ansatte fra total støy
  • Reduksjon av ekko og gjenklang av smellene
  • Lage en støymur fra skytebanen mot naboer