Basstraps

Bass TrapsI musikk- og hjemmekinorom hvor det spilles mye bass, er det effektivt å plassere basstraps i hjørner hvor lavfrekvent lyd bygges opp og dermed er kraftigst.

Echohush bass trap

Echohush BassTraps er akustiske støydempere laget av brannsikkert, akustisk skum som absorberer de lave frekvensene.

Panelene absorberer og hindrer lave frekvenser fra å reflektere tilbake i rommet. Dette kontrollerer bass-responsen i rommet slik at lydopplevelsen blir mer korrekt og behagelig. Svært viktig i f.eks et lydstudio.

Echohush Bass traps

Echohush har formulert og utviklet BassTraps for å utkonkurrere tradisjonelt akustisk skum ved å regulere cellestørrelse, porøsitet, tetthet og strømningsmotstand i hele cellestrukturen.