Støykilder

Hałas i metody redukcji - najważniejsze informacje

Hałas można zdefiniować jako wszelkiego rodzaju niepożądany dźwięk. Dźwięk jest dystrybuowany w szerokim zakresie częstotliwości - od głębokich basów po bardzo wysokie tony. Kompozycja poszczególnych dźwięków daje pewien ogólny poziom który mierzony jest w decybelach. Skala decybeli ma charakter logarytmiczny co oznacza dwukrotne zwiększenie/zmniejszenie poziomu dźwięku co 10 dB. Dopuszczalny poziom hałasu w miejscach zamieszkania i pracy jest określany przez normy i przepisy. Profesjonalny pomiar poziomu halasu w wielu przypadkach pozwoli zawczasu podjac dzialania pozwalajace uniknąć konfliktów z prawem.

Potrzeby rynku najczęściej koncentruja sie wokół rozwiązań powszechnie znanych problemów z hałasem. Mogą być to na przykład halaśliwe sąsiedztwo, zewnętrzne odgłosy pracy maszyn i urządzeń, czy szum ruchu ulicznego. Przygotowanie pomieszczen pod kino domowe czy pokój muzyczny lub sypialnię także często wymaga uprzedniego wyciszenia pomieszczeń. Szeroki wybór produktów wyciszających czy dźwiękochłonnych pozwala na pełne zaspokojenie tych potrzeb.

W przeszłości problemu związane z hałasem nie były tak dokuczliwe jak współcześnie - pracowało znacznie mniej maszyn, nattężenie ruchu ulicznego było znacznie mniejsze. Nawet dziś gdy hałas istnieje w ludzkiej świadomości jako znaczny problem, nadal można spotkac wiele miejsc gdzie jego natężenie przekracza bezpieczny poziom. Często wynika to ze znacznego stopnia skomplikowania nowoczesnych bydynków. Nawet jeśli znane są sposoby wyciszenia poszczególnych żródeł hałasu to wszystkie one w połączeniu może tworzyc efekt synergii gdzie dotychczasowe rozwiązania okazuja sie niewystarczające.

Drogi rozchodzenia się hałasu.

Charakter rozchodzenie się fal dźwiękowych jest podobny jak tych rozchodzących się na powierzchni wody. W momencie gdy natrafią one na twardą przeszkodę ulegają odbiciu. Część z nich jednakże wniknie wgłab przeszkody następnie przejdzie przez nią lub ulegnie rozproszeniu i redukcji.

W celu poprawy redukcji i rozpraszania dźwięku stosuje się nowoczesną wełnę mineralną wewnątrz konstrukcji ścian i stropów, a efekt ten moze zostać znacznie wzmocniony poprzez zastosowanie cienkich (2,8-3 mm) mat Acoustiblok czy Tecsound, które charakteryzują się mozliwością redukcji hałasu na poziomie ok. 80% (28/30 dB). Konstrukcję wyciszającą można również dobudować do istniejącej już ściany nośnej.

Jednakże dźwięk nie roznosi się jedynie drogą bezpośrednia poprzez powierzchnię ścian, podłóg czy sufitów. Przenika również po bokach, w miejscach połączeń, kanałami wentylacyjnymi, czy też rurami. Nawet jeśli warstwa izolacyjna zatrzyma większą część hałasu, "efekt flanki" może znacznie wpłynać na ostateczny wynik.

Fale dźwiękowe wnikają również w strukturę budynku przyczyniając się do powstawania zjawiska hałasu strukturalnego. Są to drgania generowane przez urządzenia mechaniczne przenoszone są przez konstrukcje budynku, a następnie emitowane do wnętrza budynku. Na ten rodzaj halasu szczególnie narażole są konstrukcje betonowe. Generalnym zaleceniem jest ograniczenie hałasu jak najbliżej miejsca jego powstawania.W niektórych przypadkach częstotliwość niepożądanego dźwięku pokrywa się z częstotliwościa dgrań materiałów budynku powoduje to zjawisko rezonansu, potęgujące hałas. Rozwiązaniem takich problemów są działania mające na celu zmianę częstotliwości emitowanego dźwięku.

Następnym typowym problemem są odgłosy chodzenia, kroków przenoszone w budynku. Często standardowa izolacja podłogi okazuje się być niewystarczająca w takich przypadkach nalezy dodatkowo posłużyc się matą wyciszająca odgłos kroków charakteryzującą się wysoka zdolnością tłumienia dźwięku o niskiej częstotliwości. Przykladem dobrego rozwiązania jest TEXFON, miękka mata tłumiąca o wzkaźniku tłumienia ΔLW (dB) = 22 i grubości zeledwie 3,2 mm,  łatwa do ułożenia pod podłogą.

Innymi często spotykanymi uciązliwymi zjawiskami jest pogłos i echo. Pogłos jest słyszalny jako zanikający dźwięk w zamkniętej przestrzeni. Przestrzenie zbudowane z twardych powierzchni sprzyjają powstawaniu zjawiska pogłosu, w porównaniu do pomieszczeń mających dużą powierzchnię wykończoną miękkim materiałem. Jest to zjawisko typowe dla przedszkoli, szkół, jadłodajni, sal konferencyjnych, basenów. Zjawisko pogłosu można niemal całkowicie wyeliminować montując specjalne płyty absorbujące. Przykładem niezwylke efektywnego produktu w tej dziedzinie sa duńskie płyty DEMPIT. Efekt mierzony jest w czasie potrzebnym do redukcji hałasu o 60 dB

Ponadto należy zauważyć, że hałas przechodzi także przez małe otwory, szczeliny i dziury, które powinny być uszczelnione. Otwory takie często zatykane są przy użyciu materialów mających dobre przewodnictwo akustyczne co nie zmniejsza slkali problemu. Do wypełnienia należy posłużyć się wypełniaczem pochłaniającym hałas, takim jak Acoustiblok Sound Sealant. Należy także unikać bezpośredniego kontaktu twardych powierzchni w podłodze, ścianie i suficie, aby zapobiec zjawisku transmisji hałasu.

Na naszej stronie znajdziesz szeroką gamę produktów pozwalających na uporanie się z uciązliwym halasem. Chętnie udzielimy Ci wszelkich dodatkowych informacji, również po polsku!

PAMIĘTAJ: NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA WYCISZAJĄCE NIE MUSZA ZAJMOWAC DUŻO MIEJSCA!