Støyplaget mann

Czym jest hałas?

Hałas to niepożądany, uciążliwy dźwięk spowodowany różnymi rodzajami ludzkiej działalności. Występuje w różnych formach i częstotliwościach jednakże zawsze na zbyt wysokim poziomie. Natężenie hałasu może wahać się od lekko irytującego aż do powodującego fizyczne obrażenia. Zarówno narażenie na krótkotrwały wysoki hałas jak i długotrwałe przebywanie w strefie nawet umiarkowanego halasu może powodować uszkodzenia słuchu, podniesienie ciśnienia, i wiele innych urazów.

Generalnie można wyróżnić trzy źródła hałasu:

1. Halas generowany w zwiazku z ludzka aktywnoscia taki jak glosne rozmowy, muzyka, praca maszyn, pojazdow itd.
Oprócz bezpośredniego narażenia hałas tego rodzaju z łatwością przenika przez ściany podłogi i sufity budynków. Ten rodzaj hałasu mierzy sie w decybelach (dB) - skali o charakterze logarytmicznym co oznacza podwojenie się natężenia halasu co 3 dB. Istnieje wiele norm i przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu halasu w różnych miejscach, szczgólnie w miejscach pracy.

2. Hałas o niskiej częstotliwości, wibracje.

Obserwując głośniki basowe mozna zauważyc dźwięk w postaci widocznych wibracji na powierzchni membrany.Także osoby korzystające z pojazdow mechanicznych lub łodzi moga często zauważyć wibracje jako obraz dźwieku wytwarzanego przez silniki. Przebywanie w takim hałasie w dłuższym okresie czasu może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie (Kolejną kwestią są także wibracje powstałe w wyniku użycia niektórych narzędzi). Natężenie takiego halasu można mierzyć za pomoca specjalnych narzędzi a jednostką miary jest m/s²

3. Odbicia, pogłos, echo.

Zjawisko występuje często w pomieszczeniach o twardych powierzniach gdzie dźwięk odbija sie wielokrotnie od ścian i sufitu. Często występuje w szkołach, restauracjach, biurach, kościołach, przedszkolach, basenach itp. Ten rodzaj hałasu jest mierzony wyrazeniem czasu potrzebnego do zredukowania go o 60 dB. Może zostać zmierzony za pomoca specjalnych narzędzi pomiarowych, lub obliczony wg wzorów na podstawie rozmiarów pomieszczenia i chłonności powierzchni. W szkołach i przedszkolach wartość pomiaru powinna być niższa niż 0,6 sekundy.

Należy pamietać iż wszelkie pomiary wykonane za pomocą prostych narzędzi pozwalają jedynie na orientacyjne oszacowanie poziomu hałasu, dla celów oficjalnej dokumentacji należy skorzystac z profesjonalnej pomocy.