Støyplaget mann

Hva er støy?

Støy er uønsket lyd forårsaket på forskjellig vis av mennesker og våre aktiviteter. Støy opptrår i forskjellige former og forskjellige frekvenser og som regel i et allfor høyt nivå. Støyen kan variere fra svakt plagsomt opp til skadelig for mennesker. Blir man utsatt for for høy støy over lang tid, eller ekstremt høyt nivå selv i korte perioder kan man skade hørsel, få øket blodtrykk og en rekke andre skader.

Den støyen som sjenerer oss kan deles i 3 hovedgrupper:

1. Direkte luftbåren støy fra mennesker, prat, musikk, maskiner, transport o.a.
I tilllegg til å bli direkte utsatt - går slik støy gjennom vegger, gulv og tak i bygg. Slik støy måles i desibel (dB) som er en logaritmisk verdi. Støymengden dobles ved hver 10 dB. Det er lover og regler for hva som er tillatt og akseptabelt i forskjellige sammenhng, særlig yrkesmessig påvirkning over tid.

2. Støy i lave frekvensnivå, vibrasjoner.
Ved spilling av basshøytalere kan man kjenne støy som forplanter seg som en vibrasjon. Videre folk som har sin arbeidsplass i bil eller båt kjenner vibrasjoner som del av støybildet. Dette kan være skadelig påvirkning over tid. (En annen sektor er vibrasjon fra håndholdt verktøy.) Slik støy kan måler med spesialinstrument og man har verdier i m/sek2

3. Romstøy, gjenklang, ekko.
Oppleves når man er i samme rom som støyen, som kastes frem og tilbake fra harde overflater. Skoler, restauranter, kontorer, kirker, barnehager, svømmebaseng, o.a. Slik støy måles i den tiden det tar fra støyen til å reduseres med 60 dB. Dette kan måles med instrument eller beregnes med en formel med verdier for romvolum og absorbensverdier av materialer i vegg, tak og gulv. For barnehager og skolerom bør det ligge på maks 0,6 sekunder.

Husk at hvis du ligger i tvistemål angående støy, så kan egne målinger stort sett brukes til indikasjon og at fagpersonell med riktige instrument og måle- og registreringsmetoder må ligge til grunn som dokumentasjon.