Acoustifence

ACOUSTIFENCE er en variant av Acoustiblok spesielt egnet for utendørs støydemping.

Acoustiblok logoI tillegg til å være en støybarriere som omgjør støy til friksjonsenergi, fanges lave frekvenser (bass og vibrasjon) opp som en liten vibrasjon i selve duken. 

Der hvor Acoustiblok brukes til kledning i bygg (gulv,vegg og tak) er Acoustifence laget for mer fleksibel bruk utendørs. Opprinnelig ble den laget for oljerigger.

Demper 28-30 dB av støy som ellers ville gå igjennom.

Leveres i ruller på 182 x 914 cm som er utstyrt med maljer hver 15 cm.

Med sin tette molekylstruktur veier den 5 kg/kvm.

Acoustifence

Acoustifence står imot alt av vann, UV-stråling og kjemiske påvirkninger. Den er brannsikker, røyksikker og giftfri.

 ACOUSTIFENCE SOUND ABSORPTION REPORT SAA = 0,07 NRC = 0,05
På grafen kan man se en uvanlig høy faktor på en de laveste frekvensene som normalt er vanskelig å stoppe.

 

 

 

 

Acoustifence

Acoustifence gir betydelig skjermingseffekt ute. Den kan brukes som støyskjerm mot vei, jernbane, skytebane og større maskiner. Velegnet til midlertidig skjerming rundt graving eller reparasjonsarbeid ute.

Se flere bilder og løsninger her.

Festes med medfølgende el-strips på wire, rør, eller bestående gjerde. For mer bevegelighet kan man henge opp i S-kroker. Ved behov for enda mer fleksibilitet kan man kappe opp Acoustifence i passende breddestrimler, men pass da på at man arbeider med et lite overlapp da sprekker slipper igjennom mye støy. Ved overlapp tapes svært lite. 

 

ACOUSTIFENCE SOUND TRANSMISSION REPORT