Montasje og legging av acoustiblok i hus

Resultatet du oppnår er mye avhengig at du gjør en bra og korrekt jobb med montasjen. Støy er som vann - finner den sprekker og hull går mye igjennom!

U.S. leggeanvisning finner du på Acoustiblok nettside men endel her er litt anderledes enn i Norge p.g.a. byggematerialer og annet.

Acoustiblok transport

3 mm ACOUSTBLOK kommer i ruller på 137 x 914 cm = 12,5 kvm som veier 65 kilo. Da rullene er så tunge må man passe på at de ikke faller eller blir beskadiget.Plassering av acoustiblokKjør rullene på sekketralle og 2 personer bør plassere rullen på en dispenser av noe slag – et stag som ligger over noen bukker eller liknende. Plasser denne på hensiktsmessig sted for jobben, så det er lett å trekke ut ønsket lengde.

Arbeide gjøres best av 2 personer. De trenger Acoustiblok, Acoustitape, Acoustichaulk, og passende skruer med pakkskiver, eventuelt stiftepistol med plastkraver (luftdrevet) (Bostitch). Også luftfrevet spiker med stoppskive- krage kan brukes- men påse at trykket ikke driver spikeren igjennom og at hode/stoppskive ikke stikker mye opp.

Deling/skjæring av Acoustiblok

Videre: skarp tapetkniv (Stanleykniv) og lang linjal og metermål.

Felles for både plassering på gulv, vegg eller tak er at det best å komme ned til stenderverket. Imellom disse ligger oftest isolasjon av Rockwool, Glava eller lignende. Ved montasje la Acoustblok bule litt inn imellom hver stender.

For feste på betongflate er det alltid best å fore ut med et stenderverk først og legge Rockwool imellom.

VIKTIG: For best mulig effekt - når man fester de lange remser av Acoustiblok på stenderene er det lurt å la materialet ”pose” litt innover, kanskje en fingersbredde mellom hver stender. Dette er for å unngå Membran-effekt hvis Acoustiblokken ligger helt hardt inntil dekkmateriale som legges over (gips eller panel).System for Acoustiblok i tak og vegger

Kan man ikke dette er det nest beste å sørge for at Acoustiblok ligger mellom 2 harde flater - at det alltid er ullpapp på hvertfall den ene siden.

Hvis man har noe valg er det alltid best å velge den siden av gulv, tak, vegg hvor støyen kommer fra. Dette er selvsagt ikke alltid mulig.

Et par prinsipper til:
Festing: I hus fester man normalt med færrest mulig skruer og pakkskiver for å holde Acoustiblok på plass før man ”lukker” med dekke over (gips, panel, parkett) Skruer leder støy, så bruk bare det som er nødvendig for å holde det hele på plass. Normalt antall innfester: 5 i start/ende og 4 på mellomliggende stendere.

Acoustiblok festen på stendere på vegg
Acoustiblok festen på stendere på vegg

I tak - et innfeste hver 25 cm. (Dette gjelder per bredde 137 cm)

Acoustblok forberedes til takfeste innvendig.
Acoustblok forberedes til takfeste innvendig. Her har man laget hjelp ved å feste glatte stenger med snorer ned fra dragerene. Gipsheis er ofte greiest.

På gulv - eller hvor Acoustiblok må festes på faste flater: Her er det helt vesentlig at det legges ullpapp helst både over og under – slik at man minsker membran-effekten. Hvertfall på en side.

På TRAPPETRINN: Ullpapp under og slitebelegg over. Acoustiblok er laget av et unikt materiale, så når det gjelder feste på annen måte så husk: Skjøter bør tapes med Acoustigrip Tape som har det rette limet til å binde mot Acoustiblok. Annen tape kan løsne over tid. Du kan også lime Acoustiblok - da oftest på mindre flater (dører) eller på metalldeksler o.a. Bruk da enten 3Ms lim 3M 5200 eller Sikaflex 291 i. Andre lim kan løsne.

Montasje: Remsene med Acoustiblok måles og monteres tvers over dragere. Dvs i veggen ligger Acoustiblok horisontalt.

Vitsen er å få et helt vanntett belegg på flaten du vil dekke.

I kjellerere: Har du med Rockwool i veggen sørg for enten ventilasjon på den andre siden av veggen eller la det være en 5 cm remse åpen i Acoustiblok øverst i montasjen for hindre fukt.

Acoustiblok lagt over dragerne: Enten utvendig tak nytt hus, eller på gulvdragere Acoustiblok festen på stendere på vegg Acoustblok forberedes til takfeste innvendig. Her har man laget hjelp ved å feste glatte stenger med snorer ned fra dragerene. Gipsheis er ofte greiest.

Acoustiblok lagt over dragerne: enten utvendig tak nytt hus, eller på gulvdragere
Acoustiblok lagt over dragerne: enten utvendig tak nytt hus, eller på gulvdragere

Før montasjen - merk av med kritt hvor det blir nødvendig å spare ut åpninger for elektriske kontakter, rør, dører og vinduer, ventiler og luftekanaler o.a. Mål nøyaktig høyde og bredde for senter av slik utsparing. Etter montasjen skjær pent ut den korrekte åpningen.

Til slutt bruk Acousticaulk forseglingsmasse rundt slik at det blir tett. Dekk med Acoustitape.Skjæring rundt stikkontaktSkjæring rundt stikkontakt

For Downlights - ikke legg Acoustiblok helt inntil men kjøp Spotkasser hos elleverandøren som skjermer for varme og monterer disse rundt først.

På veggen starter du nederst til venste og arbeider deg mot høyre (hvis du er høyrehendt). Når det første panelet er opp, tar du det neste osv. Sidene på Acoustiblok skal butte mot den neste- og deretter tapes.

NB På alle slike montasjer er det viktig å la det være igjen 3 mm glippe mot endevegg, som etterpå fylles med forseglingsmassen som vil tillate litt bevegelse.

Støter man på rør i veggen man skal isolere, kan disse kles inn: legg litt Rockwool rundt og slå et omfar med Acoustiblok og lim sammen. Ved mye rørstøy kle også veggene rundt med Acoustiblok.

Gjør du en best mulig jobb med monteringer det størst sjanse for best mulig resultat. Husk at vi kan bare garantere for hva produktet gjør: nemlig av ved perfekt dekke stopper den 28-30 dB ( ca 80%) av den støyen som ellers ville gått igjennom. Andre støyledere i huset materialer brukt , luftbåren eller strukturbåren støy og andre forhold kan influere på resultatet.

Installasjon i bolig

 

Installasjon for hjemmekino