Acoustiblok i bolig

Acoustiblok montering i husAcoustiblok kan brukes på vegger, gulv og i tak for å hindre gjennomgående støy i vegger fra naboer, vei, trafikk og maskinerer utenfor.

Videre kan den kles i samband med andre materialer på støyskjermer, enten mot vei, eller rundt maskiner, generatorer, kasetter rundt varmepumper, og andre maskiner eller vifter som gir oss støy. Arbeidsplasser og oppholdsrom med støyverdier over normer fastsatt av myndighetene kan enkelt reduseres til akseptable nivå av inntrengende støy gjennom vegger og tak.

Med Acoustiklok kan du redusere støy gjennom vegg, tak eller gulv. Det er en fordel om man kan legge direkte på bjelkelag med en liten bue innover mellom stendere. Kan man ikke, bruk ullpapp på den ene siden av Acoustiblok.

Montering i gulv

Man kan legge Acoustiblok enten på dragererne med ullpapp, så bæring og parkett/teppe på topp. Alternativt oppå bestående tredekke eller panel, men da med ullpapp både over og under.

Acoustiblok monteringMontering på vegg

På vegg blottlegg stenderverk og fyll med Rockwool imellom hvis det ikke er der. Stifte opp Acoustiblok og få det hele helt tett. Kle så med fastvegg (gips eller trepanel)

Bruk av skillevegg

Du kan sette opp en lettvegg med stendere og fylle med Rockwool og kle med Acoustiblokså fastvegg ( gips, trepanel o.a.) Total vil du da få en støyreduksjon på ca 50 dB!

Montering i tak

Kan du ikke bruke gulvet over kan du montere opp i taket under. Her du se litt om hvordan man fester omkring i rommet også tak

Montasje og legging av acoustiblok

Acoustiblok i tak

Da materialet er tungt må man lage seg en hjelp med rep som er oppspent nær taket og legge uttrukket Acoustiblok oppe i denne – nær taket. Best er det med en gipsheis. Fest så på dragerene. Vær nøye med skjøtene, unngå glipper.

For vinduer og dører: Det finnes topp støyisolerte produkt hos slike fabrikanter.