Støydemping av båter og skip med Acoustiblok Marine

Båt i fart

Mange motorbåter som skal gi familien en hyggelig tur blir sjennert av en støyende motor. Det kan bli tungt å kommunisere og man blir trett. Heldigvis kan man gjøre noe med dette. Acoustiblok 3 mm Støydempende duk kan kle motorrom, maskindeler, skott og dørker, og gi en helt annen opplevelse.

Forskningsskipet RV Discovery

Forskningsskipet RV Discovery

Lydnivået på det engelske forskningskipet var så høyt når den var i fart at støyen var kritisk ikke bare for mannskapet men også for forskningspersonalet som arbeidet med høy-sensitive instrument. Det sto i fare for å bli nektet brukt av engelsk Arbeidstilsyn og operatører kontaktet derfor Acoustiblok.

Selskapets akustikere foretok en omfattende analyse om bord og fant at det meste av støyen oppsto fra motorene. Videre forårsaket de strukturbåren støy og vibrasjon slik at det ledet til en naturlig øket forplantning til båtens struktur og skrog med forsterkning av energi og støy.

Som følge ble en reduksjonplan satt i verk for å redusere støynivået som var i strid med Helse- og Miljøforskriftene, og ble utarbeidet av Acoustiblok for å komme ned til akseptable verdier for mannskap både når de var på , og av vakt.

For å oppnå dette ble akustiske midler brukt i maskinrommet, rundt generatorer, gir og hydraulikk i hekken. Likeledes Acoustiblok kledning rundt mannskapslugarer og oppholdsrom- og videre til rom hvor forskere arbeidet og hvor stillere atmosfære var essensielt.

Skipet ble en helt annen arbeidsplass og tilfredsstillende for både mannskap, operatører og myndighetene.

Støykledning av tank (før og etter)

Støykledning av tank (før og etter)

 

Logo

 

Maskinlokk
Maskinlokk med Acoustiblok
Motorskott
Motorskott
Støyisolering av oppholdsdekk på cruisere og yachter fra maskinrom
Støyisolering av oppholdsdekk på cruisere og yachter fra maskinrom
Støyisolering av oppholdsdekkStøyisolering av oppholdsdekk
Montasje på båt